Valmennusristeily hallintoneuvoston puheenjohtajille

Hallintoneuvostot ovat osa monen osakeyhtiön, valtionyhtiön, keskinäisen vakuutusyhtiön ja osuuskunnan hallintoa. Usein niiden hyötyä yrityksille ja omistajille ei kuitenkaan ole ulosmitattu.

Miksi hallintoneuvostot ovat tärkeitä? Kuinka niiden toimintaa voitaisiin kehittää? Mitä lisäarvoa hallintoneuvosto voi tuoda yrityksen ja omistajayhteisön toimintaan? Missä kulkevat hallintoneuvoston roolin ja tehtävien rajat suhteessa hallitukseen ja omistajiin? Mitä puheenjohtaja voi tehdä huolehtiakseen hallintoneuvoston työn mielekkyydestä, tehokkuudesta ja lisäarvosta osana yrityksen hallintoa?

Nosta hallintoneuvostotyö uudelle tasolle tulemalla valmennusristeilylle!

Tule etsimään vastauksia yhdessä eri toimialojen ja eri tavoin omistettujen yhtiöiden edustajien ja asiantuntijan kanssa s/s Paul Wahl luksushöyrylaivalle. Tarjolla on innostavan ja ravistelevan sisällön lisäksi kulinaristisia elämyksiä ja kauniita Saimaan maisemia. Asiantuntijana toimii liikeyritysten ja omistajayhteisöjen johtamisesta kirjan kirjoittanut omistajuustohtori Iiro Jussila.

Paketti sisältää

  • 4 tunnin räätälöidyn tilausristeilyn s/s Paul Wahl höyrylaivalla
  • 2,5 tunnin työpajan alustuksineen ja keskusteluineen (Iiro Jussila)
  • turvallisen ympäristön ja uniikin kokoustilan esitystekniikalla
  • kokoustarjoilut
  • illallisen laivalla

Optiona tarjoamme mahdollisuutta saunaelämykseen, vesiaktiviteettien järjestämiseen sekä yöpymiseen laivalla tai luksushuvilassa.

Varaukset tai kysy tarjous

Janne Leinonen
+358 50 368 2287
janne.leinonen@vipcruise.info

Varaa paikkasi pian!

Iiro Jussila on Capital Six Oy:n toimitusjohtaja, joka toimii myös johdon ja hallinnon valmentajana Skillmotor Finland Oy:ssä. Jussila on taustaltaan kauppatieteiden tohtori ja professori, joka on tutkinut yritysten hallintoa, kirjoittanut siitä, toiminut hallinnon kouluttajana ja sparraajana sekä toiminut itse niin erilaisten yhtiöiden hallituksissa kuin hallintoneuvostoissa. Hän näkee hallintoneuvostot yritysten käyttämättömänä voimavarana ja haastaa yrityksiä aktiivisesti hyödyntämään hallintoneuvostoja yritysten ja niiden omistajien hyväksi.

Iiro Jussila on sparrannut erilaisia yhteisöjä sekä niiden johtoa ja hallintoa mm.

* omistajuuden kehittämisessä
* liiketoimintaportfolion hallinnassa
* strategian tekemisen tason nostossa
* muutoskykyisen organisaation rakentamisessa
* riskien kirjon ymmärtämisessä
* vastuullisuuden koko kuvan hahmottamisessa
* kokousten ja niiden ulkopuolisen toiminnan kehittämisessä
* puheenjohtajan toiminnan kehittämisessä

Iiron viime aikoina asiakkailta ja sparrattavilta saaduissa palautteissa toistuvat sanat:

”Erittäin innostava ja samalla realistinen ote asiaan”
”Kyky tuottaa uusia, innovatiivisia näkemyksiä, jotka avaavat uusia näkökulmia”
”Mahtava asiantuntijuus”
”Monipuolinen osaaminen ja kokemus liiketoiminnan kehittämistä ja prosesseista
”Löytää kipukohdat”